De Makelaar

Testament opstellen

 

Betaling van commissie aan de makelaar is in de meeste staten gebruikelijk, hoewel er enkele unieke praktijken zijn die “verkoop” worden genoemd en al dan niet honoraria omvatten. Makelaar A wordt een “bemiddelende oorzaak” genoemd in die zin dat wanneer A onderhandelt over de koopprijs van B, hij het contract van A tot stand brengt en dit geldt ook in het geval van een verkoop. A kan dus zowel commissie B als C ontvangen. In alle gevallen is A de bemiddelende instantie.

Makelaar B wordt een “bemiddelende oorzaak” genoemd in die zin dat telkens wanneer A met B over een transactie onderhandelt, hetzij door als bemiddelaar op te treden, hetzij rechtstreeks, B winst behaalt door de transactie van A te bewerkstelligen. Dit is een essentieel onderdeel van de definitie van de makelaar.

Een overeenkomst tussen A en B wordt een overeenkomst inzake boedelafwikkeling genoemd. In deze gevallen moet er een “naar behoren geregistreerde bedrijfsagent” zijn die namens de verkoper/verkoper optreedt. Overeenkomsten inzake afwikkeling van nalatenschap Magic ITably objects kunnen geen aanleiding geven tot vorderingen en kunnen niet door het registratiekantoor worden geregistreerd. De registratie van dit soort overeenkomsten met een vergoeding van meer dan 0,5% van de koopprijs is verboden bij de Gedragscode voor dienstverleners (RvS)

In het kader van de vereffening van de nalatenschap kan een verwekkende oorzaak van overeenstemming tussen A en B als volgt worden ingevoerd:

1. Het tijdstip, de plaats en de dag van ondertekening van de overeenkomst.2. Een volledige en formele omschrijving van het betrokken goed.3. Volledige gegevens over de goodwill en de goederen die in de verkoop zijn begrepen.4. Het bedrag waarop de verkoper recht zal hebben.5. Het bedrag waarop de koper recht zal hebben.6. Volledige gegevens over de transactie van de overeenkomst.7. Een onherroepelijke schenking is in de overeenkomst opgenomen.

Een onherroepelijke schenking is een document (anders dan een testament) dat de personen vastlegt aan wie de schenking moet worden gegeven.

De wetgeving verschilt van land tot land wat betreft de wijze waarop geërfde IRA’s voor belastingdoeleinden moeten worden behandeld. Als u bijvoorbeeld de opbrengst van de levensverzekering aan uw bejaarde moeder geeft en niet aan uw kinderen, zal de nalatenschap van uw moeder door de IRAPA worden beschermd, maar dat zal niet voldoende zijn om uw eigen gezinsleden te beschermen.

Onherroepelijke trusts zijn die vastgoedtrusts waarbij de trustee – gewoonlijk een financiële instelling of de staat – de begunstigden is van het eigendom dat in de trust wordt gehouden. Dergelijke trusts worden vaak gebruikt in immigratiesituaties om een toevluchtsoord te bieden voor vitale economische diensten zoals overheidsgebouwen en ziekenhuizen op lange termijn.

Aangezien de verkoop van onroerend goed een belangrijk werkterrein is geworden door de groei van de rijkdom van de consument, is er een grotere behoefte aan opgeleide professionals die de belangen van zowel de verkoper als de makelaar in het oog kunnen houden.

De ontwikkeling van zeer doeltreffende taxatietechnieken heeft van het onroerendgoedproces in Canada een geraffineerde zaak gemaakt. In feite worden taxaties nu algemeen gebruikt om hypotheken af te wikkelen. Hoewel niet alle taxateurs een speciale vergunning hebben, zijn er soms taxateurs die bekend staan als “reager appraisers”. Hertaxateurs bestellen een nieuwe taxatie omdat hun vorige taxatie wordt geherwaardeerd. Als een projectontwikkelaar een project heeft verkocht en geld heeft ontvangen van zijn tweede koper, kan de ontwikkelaar een nieuwe taxatie bestellen om aan het nodige saldo van geld te komen om de eerste koper te betalen. De tweede taxatie wordt besteld voor het bedrag dat nodig is om de eerste koper te betalen. In de meeste gevallen komt de tweede taxatieopdracht veel dichter in de buurt van een perfect antwoord op de fondsen die van de eerste koper zijn ontvangen.

Alle soorten eigendommen hebben de keuze tussen “Te Koop” of “Te Huur” borden in hun tuin. In het “te koop” gebied, zal de eigenaar van het huis het teken aan hun eigendom vastmaken, terwijl in het “te huur” gebied zij moeten voldoen aan een overeenkomst met de huurder die hun huis of condo verhuurt. Statistisch gezien, voor elke bezoeker die rijdt langs de woning te koop, ten minste een zal vragen of de woning te koop is. Vele malen heeft een eigenaar die gebruik maakt van de “te huur” teken als een vorm van reclame en vinden ze niet, in feite, hun eigendom te verhuren aan een mogelijke koper. Dit komt omdat het gebouw is minder waard dan het geld besteed aan de reclame.

Zoals eerder gezegd, zal de makelaar een vergoeding in ontvangst nemen om de eigenaar te dienen, maar bepaalde situaties doen zich voor. Een eigenaar die op een andere locatie woont, kan verlangen dat de makelaar een klant meeneemt naar het pand, zodat deze het interieur van het te verkopen pand kan “zien”. Deze klant zal uiteindelijk de makelaar kiezen. Vele malen de eigenaar zal de lokale makelaar te gebruiken voor alle over, omdat ze weten dat ze zullen een onafhankelijke taxateur om te komen tot een hogere waarde voor hun huis te krijgen. Nogmaals, dit kan zijn om redenen van zelfbehoud.

LEES MEER :